Styret

ÅRSMØTET

Klubbens øverste organ

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.


Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i idrettslagets lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles og gjennomføres.


Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet. Alle medlemmer som ønsker å være med på å bestemme hvordan idrettslaget skal drives, bør delta på årsmøtet.


Mer info om årsmøtet: Klikk her for mer info

Hvert år er det valg og forskjellige tillitsvalgte velges for å styre foreningen. Valgene er lagt opp slik at det blir kontinuitet i styre og stell fra år til år.


Her nedenfor er en oppdatert oversikt over hvem som er tillitsvalgte til de forskjellige styrene og komiteene for det neste året.

STYRET

John Reidar Johansen

STYRELEDER

Håkon Cemanes Nilsen

NESTLEDER

Erlend Liabø Karlsen

STYREMEDLEM

Morten Roth Stranden

STYREMEDLEM

Tor Arne Egeland

STYREMEDLEM

Per Hisken

STYREMEDLEM

Ole Andre Johansen

STYREMEDLEM

Elin Therese Storesund

STYREMEDLEM